• Radmirje 29, 3333 Ljubno ob Savinji
  • 040 256 419
  • info@irner.si

Krovstvo

Od nekdaj je bilo krovstvo tesno povezano s tesarstvom. Vezava in postavljanje ostrešij je povsem v domeni tesarjev. Vmesna dela ki obsegajo deskanje strehe, polaganje paropropustne folije, izdelavo zračnega mostu, letvanje, montažo prezračevalne mrežice, montažo čelnih desk in druga pripravljalna dela za pokrivanje si tesarji in krovci delijo. Od vrste kritine je odvisno ali jo bo polagal tesar, krovec ali klepar. Po mnenju stroke je tesar usposobljen za polaganje opečne, betonske, vlakno-cementne in bitumenske kritine; klepar pa predvsem za vse vrste pločevinastih kritin. Do krovskega naziva sta zato poleg specializiranih ekip, ki se ukvarjajo samo s pokrivanjem, upravičena tudi tesar in klepar.

Vsak dober krovec mora poznati in odlično montirati vse vrste kritin. Kot si lahko ogledate na spodnjih fotografijah uspešno zaključenih krovskih del, veste, da je vrst, materialov in oblik kritin večje število vrst. Seveda so tu še različni proizvajalci z večjo ali manjšo kvaliteto posamezne kritine.

Za začetek bomo našteli možne materiale, iz katerih so kritine narejene. Med najbolj poznane prav gotovo sodijo izdelki iz gline oziroma opečni strešniki, le tem pa sledijo pločevinaste kritine. Poleg omenjenih dveh obstajajo še betonski strešniki, ki spadajo pod nežgane izdelke, naravni kamen in kritine iz umetnih materialov (umetne mase – plastika in bitumenski izdelki – strešna lepenka).

Med najbolj nenavadne kritine krovci današnjega časa štejejo tiste najstarejše, to so npr. skodle, slama in deske. Krovci se v svojem poklicu z njimi srečajo najpogosteje pri kritju sakralnih objektov ali pri kritju kakšnega starejšega objekta iz naše kulturne dediščine.

Če se vam je zdelo, da je materialov veliko, vas bomo presenetili s podatkom, da je oblik kritin še veliko več. Če ne vemo, na kaj moramo biti pazljivi pri izboru vrste in oblike kritine, se bomo hitro izgubili.

Za opečnate kritine je značilno, da jih krovci polagamo kos za kosom (tehnik in končnih izgledov je seveda ogromno), enako je s polaganjem betonskih strešnikov in skodel. Za razliko od naštetih pa se pločevinaste kritine polagajo malo hitreje, saj so velikosti posamezne plošče večje kot pri posameznem strešniku.

Za končni izbor kritine se posvetujte s strokovnjaki krovci, ki vam bodo znali svetovali, katera kritina je za vaš dom najbolj primerna. Krovci namreč lahko določijo primerno kritino na podlagi naslednjih kazalcev:

  • naklon vaše strehe,
  • zahteve in predpisi v OPN (občinskem prostorskem načrtu),
  • poznavanje proizvajalcev kritin,
  • kvaliteta kritine,
  • cena kritine na m2 in vaš predviden proračun,
  • glede na želeno barvo (tu bo potrebno poleg vaših želja upoštevati tudi že omenjeni OPN),
  • itd.

Krovstvo Irner vam poleg odličnega svetovanja na področju krovstva in kritin nudi tudi končno izdelavo in montažo.

Za naše podjetje je krovstvo ena izmed osnovnih dejavnosti, ki jih opravljamo. Redno skrbimo za vrhunsko usposobljenost, ki jo ohranjamo z obiskovanjem sejmov, seminarjev in šolanj. Na ta način smo pridobili vrsto potrdil, ki dokazujejo našo usposobljenost in nas priporočajo kot dobre krovce. Namen te strani je kratka predstavitev oziroma povzetek naše krovske dejavnosti, zato vas vabimo, da si ogledate naše novice, kjer objavljamo posamezne projekte na katerih delamo.


Prekrivanje streh obstoječih stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih in drugih objektov je najpogostejša oblika izvajanja krovskih del.

Naša najpogostejša relacija krovskih del je od Velenja do Domžal in vse do Ljubljane. To pa seveda ne pomeni, da ne sprejemamo projektov tudi po drugih krajih Slovenije.

Iščete pomoč krovcev v Ljubljani, Kranju, Celju, Novem mestu ali Vrhniki? Pokličite nas.

Krovstvo - pokrita streha Streha pokrita s strešnikom Prefa. Objekt smo zmontirali in pripravili za krovska dela mi, pokrivalo pa je drugo podjetje.
Krovstvo - folcana pločevina Streha je prekrita
Krovstvo - trapezna kritina na hlevčku Trapezna kritina na hlevčku
Krovstvo - kritina Gerard Stanovanjska hiša s kritino Gerard
Krovstvo - kritina Roser na vrstni hiši Vrstna hiša z Roser kritino
Krovstvo - pokrivanje marofa končano Streha je pokrita
Krovstvo - z Bramac Klasik na novo pokrita streha
Krovstvo - pokrivanje z Bogener zareznikom Posebno mesto med kritinami zagotovo pripada glinastim strešnikom, ki so na voljo v zelo različnih izvebah in dobavljivi od mnogih proizvajalcev. Mi pokrivamo skoraj izključno s kritinami nemških proizvajalcev. Na zgornji sliki: pokrivanje strehe z dvojnim zareznikom Bogener.

Krovstvo - pokrito z zareznikom
Krovstvo - z Innovo 12 prekrita hiša Druga oblika so ponvasti strešniki
Krovstvo - prekrivanje hiše z Actuo Raven glinast strešnik Actua, prekrivanje stanovanjskega objekta
Krovstvo - streha prekrita z bobrovcem
Krovstvo - polkrožen bobrovec prekrit na krono Streho lahko prekrijemo z bobrovcem tudi na način kronskega kritja
Krovstvo - ravno rezan bobrovec prekrit na krono Bobrovec je na voljo tudi v obliki: ravno rezanKrovstvo - strešna skodla Prefa
Pokrivanje strehe s strešno skodlo Prefa
Krovstvo - folcana pločevina
Pokrivanje s folcano pločevino
Krovstvo - trapezna kritina
Cenejša rešitev za pokrivanje položnejših streh je trapezna kritina. Na zgornji sliki je streha stanovanjske hiše pokrita s trapezno kritino.
Krovstvo - kritina s posipom
Poleg gladkih pločevin pokrivamo tudi s pločevinami s posipom. Nadstrešek je pokrit z Decra kritino.
Krovstvo - kritina Roser
Pokrivanje z Roser kritino
Krovstvo - pokrivanje marofa
Poleg pokrivanja s pločevinastimi kritinami, kar spada že bolj na kleparsko področje, pokrivamo tudi s cementnimi kritinami. Polak cementna kritina je cenovno in kvalitetno zelo primerna kritina. Na zgornji sliki: pokrivanje marofa s Polak kritino.
Krovstvo - streha z velikim naklonom
Celovite rešitve za pokrivanje strehe s cementno kritino nudi podjetje Bramac. Na zgornji sliki: pokrivanje z Bramacom, na strehi z velikim naklonom.
Krovstvo - prekrivanje z Bramac Klasik
Krovstvo - pokrivanje z Maksi zareznikom
Streha pokrita z zareznikom Bogener
Krovstvo - zaključni slemenjak in ploščica
Slemenski zaključek
Krovstvo - Innovo 12 pokrit na drvarnici
Krovstvo - prekrivanje strehe z bobrovcem
Prekrivanje strehe z bobrovcem, dvojno pokrivanje
Krovstvo - pogled na streho prekrito z bobrovcem
Krovstvo - počitniški apartma kronsko pokrit z bobrovcem
Krovstvo - nadstrešek pokrit s skodlami
Pokrivati znamo tudi s skodlami