• Radmirje 29, 3333 Ljubno ob Savinji
  • 040 256 419
  • info@irner.si

Krovstvo

Od nekdaj je bilo krovstvo tesno povezano s tesarstvom. Vezava in postavljanje ostrešij je povsem v domeni tesarjev. Vmesna dela ki obsegajo deskanje strehe, polaganje paropropustne folije, izdelavo zračnega mostu, letvanje, montažo prezračevalne mrežice, montažo čelnih desk in druga pripravljalna dela za pokrivanje si tesarji in krovci delijo. Od vrste kritine je odvisno ali jo bo polagal tesar, krovec ali klepar. Po mnenju stroke je tesar usposobljen za polaganje opečne, betonske, vlakno-cementne in bitumenske kritine; klepar pa predvsem za vse vrste pločevinastih kritin. Do krovskega naziva sta zato poleg specializiranih ekip, ki se ukvarjajo samo s pokrivanjem, upravičena tudi tesar in klepar.

Za naše podjetje je krovstvo ena izmed osnovnih dejavnosti, ki jih opravljamo. Redno skrbimo za vrhunsko usposobljenost, ki jo ohranjamo z obiskovanjem sejmov, seminarjev in šolanj. Na ta način smo pridobili vrsto potrdil, ki dokazujejo našo usposobljenost in nas priporočajo kot dobre krovce. Namen te strani je kratka predstavitev oziroma povzetek naše krovske dejavnosti, zato vas vabimo, da si ogledate naše novice, kjer objavljamo posamezne projekte na katerih delamo.


Prekrivanje streh obstoječih stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih in drugih objektov je najpogostejša oblika izvajanja krovskih del.

Krovstvo - pokrita streha Streha pokrita s strešnikom Prefa. Objekt smo zmontirali in pripravili za krovska dela mi, pokrivalo pa je drugo podjetje.
Krovstvo - folcana pločevina Streha je prekrita
Krovstvo - trapezna kritina na hlevčku Trapezna kritina na hlevčku
Krovstvo - kritina Gerard Stanovanjska hiša s kritino Gerard
Krovstvo - kritina Roser na vrstni hiši Vrstna hiša z Roser kritino
Krovstvo - pokrivanje marofa končano Streha je pokrita
Krovstvo - z Bramac Klasik na novo pokrita streha
Krovstvo - pokrivanje z Bogener zareznikom Posebno mesto med kritinami zagotovo pripada glinastim strešnikom, ki so na voljo v zelo različnih izvebah in dobavljivi od mnogih proizvajalcev. Mi pokrivamo skoraj izključno s kritinami nemških proizvajalcev. Na zgornji sliki: pokrivanje strehe z dvojnim zareznikom Bogener.

Krovstvo - pokrito z zareznikom
Krovstvo - z Innovo 12 prekrita hiša Druga oblika so ponvasti strešniki
Krovstvo - prekrivanje hiše z Actuo Raven glinast strešnik Actua, prekrivanje stanovanjskega objekta
Krovstvo - streha prekrita z bobrovcem
Krovstvo - polkrožen bobrovec prekrit na krono Streho lahko prekrijemo z bobrovcem tudi na način kronskega kritja
Krovstvo - ravno rezan bobrovec prekrit na krono Bobrovec je na voljo tudi v obliki: ravno rezanKrovstvo - strešna skodla Prefa
Pokrivanje strehe s strešno skodlo Prefa
Krovstvo - folcana pločevina
Pokrivanje s folcano pločevino
Krovstvo - trapezna kritina
Cenejša rešitev za pokrivanje položnejših streh je trapezna kritina. Na zgornji sliki je streha stanovanjske hiše pokrita s trapezno kritino.
Krovstvo - kritina s posipom
Poleg gladkih pločevin pokrivamo tudi s pločevinami s posipom. Nadstrešek je pokrit z Decra kritino.
Krovstvo - kritina Roser
Pokrivanje z Roser kritino
Krovstvo - pokrivanje marofa
Poleg pokrivanja s pločevinastimi kritinami, kar spada že bolj na kleparsko področje, pokrivamo tudi s cementnimi kritinami. Polak cementna kritina je cenovno in kvalitetno zelo primerna kritina. Na zgornji sliki: pokrivanje marofa s Polak kritino.
Krovstvo - streha z velikim naklonom
Celovite rešitve za pokrivanje strehe s cementno kritino nudi podjetje Bramac. Na zgornji sliki: pokrivanje z Bramacom, na strehi z velikim naklonom.
Krovstvo - prekrivanje z Bramac Klasik
Krovstvo - pokrivanje z Maksi zareznikom
Streha pokrita z zareznikom Bogener
Krovstvo - zaključni slemenjak in ploščica
Slemenski zaključek
Krovstvo - Innovo 12 pokrit na drvarnici
Krovstvo - prekrivanje strehe z bobrovcem
Prekrivanje strehe z bobrovcem, dvojno pokrivanje
Krovstvo - pogled na streho prekrito z bobrovcem
Krovstvo - počitniški apartma kronsko pokrit z bobrovcem
Krovstvo - nadstrešek pokrit s skodlami
Pokrivati znamo tudi s skodlami