• Radmirje 29, 3333 Ljubno ob Savinji
  • 040 256 419
  • info@irner.si

Krovstvo

Od nekdaj je bilo krovstvo tesno povezano s tesarstvom. Vezava in postavljanje ostrešij je povsem v domeni tesarjev. Vmesna dela ki obsegajo deskanje strehe, polaganje paropropustne folije, izdelavo zračnega mostu, letvanje, montažo prezračevalne mrežice, montažo čelnih desk in druga pripravljalna dela za pokrivanje si tesarji in krovci delijo. Od vrste kritine je odvisno ali jo bo polagal tesar, krovec ali klepar. Po mnenju stroke je tesar usposobljen za polaganje opečne, betonske, vlakno-cementne in bitumenske kritine; klepar pa predvsem za vse vrste pločevinastih kritin. Do krovskega naziva sta zato poleg specializiranih ekip, ki se ukvarjajo samo s pokrivanjem, upravičena tudi tesar in klepar.

Za naše podjetje je krovstvo ena izmed osnovnih dejavnosti, ki jih opravljamo. Redno skrbimo za vrhunsko usposobljenost, ki jo ohranjamo z obiskovanjem sejmov, seminarjev in šolanj. Na ta način smo pridobili vrsto potrdil, ki dokazujejo našo usposobljenost in nas priporočajo kot dobre krovce. Namen te strani je kratka predstavitev oziroma povzetek naše krovske dejavnosti, zato vas vabimo, da si ogledate naše novice, kjer objavljamo posamezne projekte na katerih delamo.

Prekrivanje streh obstoječih stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih in drugih objektov je najpogostejša oblika izvajanja krovskih del.

Pokrivanje strehe s strešno skodlo Prefa:

Prekrivanje strehe s Prefa strešno skodlo

Streha pokrita s strešnikom Prefa. Objekt smo zmontirali in pripravili za krovska dela mi, pokrivalo pa je drugo podjetje:

Pokrito s Prefa strešnikom

Pokrivanje s folcano pločevino:

Pokrivanje s folcano pločevino

Streha je prekrita:

Folcana pločevina nad prezbiterijem

Cenejša rešitev za pokrivanje položnejših streh je trapezna kritina.

Stanovanjska hiša pokrita s trapezno kritino:

Streha pokrita s trapezno pločevino

Trapezna kritina na hlevčku:

Trapezna pločevina na hlevčku

Poleg gladkih pločevin pokrivamo tudi s pločevinami s posipom.

Nadstrešek pokrit z Decra kritino:

Nadstrešek nad vhodom pokrit z Decro

Stanovanjska hiša s kritino Gerard:

Gerard pokrita streha

Pokrivanje z Roser kritino:

Pokrivanje strehe z Roser kritino

Vrstna hiša z Roser kritino:

Vrstna hiša z Roser kritino

Poleg pokrivanja s pločevinastimi kritina, ki spadajo že bolj na kleparsko področje, pokrivamo s cementnimi kritinam:

Polak cementna kritina je cenovno in kvalitetno zelo primerna kritina.

Pokrivanje marofa s Polak kritino:

 Pri pokrivanju s Polakom

Streha je pokrita:

Streha je pokrita s Polakom

Celovite rešitve za pokrivanje strehe s cementno kritino nudi podjetje Bramac:

Pokrivanje z Bramacom, streha z velikim naklonom:

Pokrivanje z Bramac Klasik

Z Bramac klasik na novo pokrita streha

Prekrivanje z Bramac klasik

Posebno mesto med kritinami zagotovo pripada glinastim strešnikom, ki so na voljo v zelo različnih izvebah in dobavljivi od mnogih proizvajalcev. Mi pokrivamo skoraj izključno s kritinami nemških proizvajalcev.

Pokrivanje strehe z dvojnim zareznikom Bogener:

Pokrivanje z Bogener zareznikom

Streha pokrita z zareznikom Bogener:

Prekrivanje strehe z Maksi zareznikom

Pokrito z zareznikom

Slemenski zaključek:

Zakljčni slemenjak in ploščica

Druga oblika so ponvasti strešniki:

Z Innovo 12 prekrita hiša

Innovo 12 pokrit na drvarnici

Raven glinast strešnik Actua, prekrivanje stanovanjskega objekta:

Prekrivanje hiše z Actuo

Prekrivanje strehe z bobrovcem, dvojno pokrivanje:

Prekrivanje cerkve z bobrovcem

Prekrita streha z bobrovcem

Pogled na sosednjo streho pokrito z bobrovcem

Streho lahko prekrijemo z bobrovcem tudi na način kronskega kritja:

Polkrožen bobrovec pokrit na krono

Počitniški apartma kronsko pokrit z bobrovcem

Bobrovec je na voljo tudi v obliki ravno rezan:

Ravno rezan bobrovec pokrit na krono

Pokrivati znamo tudi s skodlami:

Nadstrešek pokrit s skodlami

 

Vabimo vas, da si posamezne projekte in kritine ogledate v novicah, ki so sicer še v pripravi, nekatere pa so že zaključene.