• Radmirje 29, 3333 Ljubno ob Savinji
  • 040 256 419
  • info@irner.si

Tesarstvo

Tesarstvo je naša osnovna dejavnost. To poudari najprej že samo ime našega podjetja. Zaradi spremenljivih razmer na trgu je sicer danes za nas pomembenjša dejavnost prekrivanje streh, kar pa ne pomeni, da bi tesarstvo izgubljalo svoj pomen. Pogosto je namreč potrebno menjati dotrajane konstrukcijske elemente (najpogosteje krajne špirovce in lege) ali spremeniti obstoječo konstrukcijo (dodajanje aherjev, frčad, izdelava menjalnikov za strešna okna in dimnike, izdelava čopov, podaljševanje strešin po širini ali dolžini, izdelava nadstreškov, vrtnih lopic in garaž...).

V tesarstvu smo strokovno zelo močni in sprejmemo vsak izziv (velike razpone konstrukcijskih elementov, različne okrogline, razgibana ostrešja).
Od rane mladosti sem bil priča očetovim tesarskim opravilom in kmalu sem se jih lotil tudi sam. Sprva so bile to majhne igrače, ki so mi bile v veselje, sedaj so to kvalitetni in lepi objekti, ki so mi v ponos. Izšolal sem se na Srednji lesarski šoli v Ljubljani, kasneje sem se odločil še za opravljanje mojstrskega izpita, ker sem svoje znanje želel izpopolniti.

 Že v drugem letu našega delovanja sem se odločil za večjo investicijo v kvaliteten računalniški program, ki omogoča risanje v 3D grafiki. Z njegovo pomočjo pred začetkom del izrišemo predvideno konstrukcijo (ostrešje, hišo ali kakršnokoli drugo konstrukcijo, ki si jo je mogoče zamisliti) do potankosti. Tako že pred pričetkom del določimo ne le glavne konstrukcijske elemente, temveč tudi vse detajle in se na ta način pripravimo za kvalitetno in trajno izdelavo ter montažo izbranega projekta.

Program je nam, še bolj pa našim strankam v veliko pomoč tudi pri prenovi in dograjevanju obstoječih objektov. Na željo stranke najprej natančno izrišemo obstoječ objekt in na podlagi strankinih želja izoblikujemo rešitev, ki je stranki najbolj všeč tako v smislu uporabnosti, kot izgleda. Na ta način stranka aktivno sodeluje pri oblikovanju projekta, pri tem pa ji je nenehno na voljo 3D pogled na najmanjšo podrobnost predvidenega projekta.

tesarstvo - kozolec
tesarstvo - skica